PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Po mnoha jednáních a schůzích byla 24.4.1926 podána žádost na Obecním úřadě k povolení stavby Sokolovny. Byly vypracovány plány, které byly schváleny předsednictvím v té době již župy Jana Máchala. Schválen byl i rozpočet a tak na jaře 1927 se započalo se stavbou budovy, vlastně jen s částí Sokolovny, protože nedostatek peněz nedovolil vystavit budovu dle plánu.

V roce 1920 byl zvolen nový výbor v čele se starostou bratrem Eduardem Hrůzou, náměstkem Václavem Vampulou, náčelníkem Karlem Vrbasem, náčelnicí Zdenkou Prokešovou, vzdělavatelem Otakarem Zmítalem, jednatelem a matrikářem Vilémem Karpflem. Dále byli ve výboru Gross Jan, Machulka Antonín, Vavřík František, Sigmund Jindřich, Kotouč Josef, Brázdová Františka a Floretová Marie.

Vážení čtenáři. Jak jste si mohli přečíst, v minulém roce oslavila naše jednota sté výročí od jejího založení. V letošním roce, konkrétně 12. července uběhne 90 roků od slavnostního otevření naší Sokolovny. Dovolím si Vám ve stručnosti během několika článků přiblížit vývoj celé této epochy.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME