PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Vraťme se však k datu 12. července 1931. To je ten den, kdy byla slavnostně otevřena budova Sokolovny. Slavnosti se zúčastnilo 6 okrsků. Župa Jana Máchala zorganizovala zájezdy z celého kraje na veřejné cvičení a též s prohlídkou dolů. Velká ukázka nadšení vyzařovala ze cvičení místních žáků pod vedením Richarda Janderky a Jana Vespalce, žákyně vedla Herma Němcová. Cvičení se zúčastnil též dorost, muži a ženy v krojích. Veřejnému cvičení bylo přítomno mnoho diváků nejen místních, ale i z celého okolí. Členové naší jednoty byli právem hrdí na dílo, které dokázali zbudovat.

Po mnoha jednáních a schůzích byla 24.4.1926 podána žádost na Obecním úřadě k povolení stavby Sokolovny. Byly vypracovány plány, které byly schváleny předsednictvím v té době již župy Jana Máchala. Schválen byl i rozpočet a tak na jaře 1927 se započalo se stavbou budovy, vlastně jen s částí Sokolovny, protože nedostatek peněz nedovolil vystavit budovu dle plánu.

V roce 1920 byl zvolen nový výbor v čele se starostou bratrem Eduardem Hrůzou, náměstkem Václavem Vampulou, náčelníkem Karlem Vrbasem, náčelnicí Zdenkou Prokešovou, vzdělavatelem Otakarem Zmítalem, jednatelem a matrikářem Vilémem Karpflem. Dále byli ve výboru Gross Jan, Machulka Antonín, Vavřík František, Sigmund Jindřich, Kotouč Josef, Brázdová Františka a Floretová Marie.

Vážení čtenáři. Jak jste si mohli přečíst, v minulém roce oslavila naše jednota sté výročí od jejího založení. V letošním roce, konkrétně 12. července uběhne 90 roků od slavnostního otevření naší Sokolovny. Dovolím si Vám ve stručnosti během několika článků přiblížit vývoj celé této epochy.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME