PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Třetím padochovským občanem, který se zúčastnil v zahraničním odboji je Jan Kopuletý. Narodil se 28.8.1914 v Padochově v hornické rodi­ně jako nejmladší ze tří dětí. Jeho otec padl na bojišti první světové války a tak tíha sta­rosti o rodinu spočívala na matce. Obecnou školu navštěvoval v sousedních Oslavanech a po jejím ukončení se vyučil klempířem.

Dalším významným padochovským rodákem je pan RNDr. Drahoslav Růžička. Po absolvování základní školy nastoupil do státního reálného Blahoslavova gymnázia v Ivančicích, ve kterém ve složitých podmínkách druhé světové války v roce 1945 úspěšně ukončil závěrečné zkoušky a následně v roce 1949 druhé státní zkoušky se zaměřením na zeměpis a přírodopis. Nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, ve které byl promován na doktora přírodních věd v oblasti geologie.

Při pátrání po tomto padochovském rodáku mě zmátl zápis v obecní kronice, že 26.12.1928 zemřel v Praze generál Emanuel Trümel, kterého jsem pod tímto jménem nikde nenašel. Ale začněme od narození. Emanuel Triml se narodil 24.12. 1867 v Padochově v č. 28, ve kterém dnes bydlí pan M. Němec.

Strana 1 z 2

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME