PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Členství

Česká obec sokolská (ČOS, Sokol) je dobrovolný spolek bez nároku na jakýkoliv příspěvek od státu.

Velice si vážíme přístupu našeho města Oslavany, jehož jsme městskou částí - spolupráce, podpory a v neposlední řadě jako životně důležité jeho dotace na provoz areálu.
Akce pro veřejnost a zejména pro děti by nebylo možné uspořádat bez našich úžasných sponzorů.

Členství

ČOS je členěna do Žup a Tělocvičných jednot.
Naši Tělocvičnou jednotu Sokol Padochov tvoří cca 150 členů. 
Výbor a členové ve svém volném čase a svými prostředky  realizují sportovní a kulturní aktivity pro Padochovské sousedy i přespolní. Dobrovolně a bez nároku na odměnu vedou 16 oddílů, které nabízejí v současnosti aktivity pro všechny věkové kategorie. 
Spravujeme a udržujeme areál sokolovny - tělocvičnu s hřišti a hospůdku s tím, že je areál celoročně a volně přístupný široké veřejnosti - dětem i dospělým ke hrám, sportu i sousedskému setkávání.
Někteří členové se aktivně zapojují, ostatní svým členstvím a tím i příspěvky vyjadřují svou sounáležitost k Padochovu, přispívají tak k tomu, aby Padochov žil!
PŘIDEJTE SE! :)
 

Výhody členství:

 • vstup do oddílů za zvýhodněnou cenu 30,-Kč/ dospělá osoba
 • pronájem sálu za poloviční cenu

Být členem znamená:

 • možnost přijít s vlastním nápadem, jak pozvednout sportovní a kulturní dění v naší obci
 • příležitost aktivně se podílet na akcích pořádaných TJ Sokol Padochov
 • mít dobrý pocit, že jsem součástí jednoho ze spolků, který v naší obci dosud funguje
 • zaplatit každoročně členský příspěvek:
   - 500,- Kč pro všechny dospělé členy
   - 200,- Kč pro mládež (do18ti let) a senioři nad 65 let

Kam putují finance z členských příspěvků?
25% - ČOS
15% - župa Jana Máchala v Brně
60% - TJ Sokol Padochov

Jak se stát členem?
Členem se může stát kdokoliv a kdykoliv během roku. Stačí pouze zde vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit členský příspěvek.

 • členský příspěvěk odešlete na účet  2023365319/ 0800
 • částka (viz výše, lze i součet za celou rodinu)
 • Variabilní symbol: rok (např 2022)
  Zpráva pro příjemce: Přímení jméno rok narození (např. lze i Novákovi Petr 2013, Jan 2010, Anastázie 1990)

Stanovy ČOS - najdete zde.

Memorandum o nakládání s osobními údaji - zde.

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME