PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Previous Next

Stránka o úsilí a dřině padochovských stárků, kteří pro vás chystají krásné hody. Aktuální dění můžete sledovat na FB stránkách Hody Padochov.

Historie Rozmarýnových Hodů

“Novodobé sokolské „Rozmarýnové hody.
Když v roce 1990 byl znovu obnoven SOKOL, byla obnovena i činnost TJ Sokol Padochov.  Jednou z prvních velkých akcí byly sokolské Rozmarýnové hody, které se konaly 22. září 1990. Vzhledem k tomu, že nebyla dosud předána Sokolovna do našeho vlastnictví pořádali jsme hody společně s Osvětovou besedou, Českým svazem žen a Svazem socialistické mládeže. Faktem zůstává, že hrála dechová kapela Polužanka, vstupné bylo 20 Kč a prvním párem byl Roman Škoda a Darja Dvořáková. Vzhledem k tomu, že se v té době ještě nepsala kronika, víme pouze, že májese stavěla pomocí žebříků a to nebyla lehká práce.

V roce 1991 byly uspořádány Rozmarýnové hody 14.září s prvním párem Roman Škoda se svojí sestrou Šárkou společně s dalšími 7 páry a s Polužankou. Vstupné 20 Kč . O půl páté přišel silný déšť a vše se muselo přestěhovat do sálu a předsálí. Velkou zásluhou především bratrů Růžových a Jindřicha Žaluda st. se i přes promočené obleky vše zvládlo a hody pokračovaly v Sokolovně. Na hody přišlo 120 lidí.

V roce  1992 se výbor rozhodl posunout termín hodů o měsíc dříve a hody byly 29.srpna. První pér tentokrát tvořili Jirka Škoda a Katka Liptáková se stejným vstupným 20,-Kč. Hody probíhaly stále na hřišti na kopanou. Zde se vždy hledala původní díra na máji, ale málo kdy se to podařilo nalézt. Těchto hodů se již zúčastnilo 301 lidí, přesto byly hody stále ztrátové. Hudba stála 6 400,-Kč.

28.8.1993 tentokráte s dechovou kapelou Horalka, která stála 6 950,-Kč. Stárci a stárkové byli až na malé  změny stejní. Rituál je stejný, novinkou je udírna, kterou obsluhovala Alena Krejčí. Tentokrát bylo přítomno 160 lidí.

19.8.1994 měly být hody, ale pro úmrtí kapelníka Horalky byly hody zrušeny.

19.8.1995 nejsou v kronice bohužel vyjmenovaní stárci, pouze je známo, že bylo 7 párů. Poprvé se máje stavěla pomocí jeřábu. Na máji se zaseklo lano a Mirek Moos s vypětím sil vyšplhal je uvolnit. Známá dechovka Horalka i z televizních programů zahájila po obědě, které v té době zajišťovali rodiče stárků hody pro 237 přítomných zábavu, která byla zpestřena střelnicí a kolotočem. Poprvé jsme oslovili 16 sponzorů, ale neuspěli jsme. Bohužel jsem v té době byl hospitalizován, nepořídil jsem žádnou fotografii. Snad se mezi Vámi nějaké fotky najdou a tuto historii doplníme.

19.8.1996 hrála opět kapela Polužanka pro 202 účastníků s 8 páry stárků. Poprvé se nám podařilo získat 1 10,-Kč od sponzorů. Hudba stála 5 600,-Kč a hody byly poprvé ziskové a to i tím, že vstupné bylo 30,-Kč.

23.8.1997 byli prvními stárky Jiří Škoda a Jitka Buchálková s dalšími 7 páry , kapelou Plužanka ( 7 500,-Kč) zahájeny další hody se skvělým občerstvením Honzy Škody st. Pro 213 přítomných.

22.8.1998 2.8. v 9 hod.ráno hlavní stárek Martin Popovič a Jitka Buchálková zahájili hody. Dalšími páry byli: L.Jandová (Oslavany) a J. Fomusele (Praha), Veronika Prušová a Tomáš Černý, Dana Kopečková a Radek Moos, Klára Juřičková a Ivo Horák, Hana Ťopková a A.Spirk (Wien), Tamara Janíčková a Viktor Pruša, Zuzana Němcová a M.Král (Neslovice). Na poslední chvíli nám odřekla účast Polužanka a tak se Jirkovi Škodovi podařila na poslední chvíli zajistit Horalka (11 000,-Kč) a tak se zvýšilo i vstupné na 40,-Kč. Podařilo se sehnat i další sponzory.

18.8.1999  Začaly přípravy na hody .Jsou objednány kroje ( 6 párů), rozmarýn ( 300 ks) a víno (150 l). Dva dny před hody se jde do lesa pro máji. První stárek přednese říkanku u budoucí máji: Májo,májo pěkně tě prosím, ať nám vyjde počasí a ať se celé hody vydaří. Tuto říkanku již používali naši předkové, těsně před prvním zásekem do stromu. Pak se rituál opakuje. Nazdobení a postavení máje, dnes již pomocí jeřábu.21.8. v 9 hod. zazněla první skladba a písnička dechové hudby Horanka. Počasí nám přálo a tak 188 platících účastníků prožilo pěknou zábavu.

19.8.2000  Již situace se sestavováním párů stárků nebyla jednoduchá. Po odchodu „ dlouholetého“  stárka Jirky Škody do církevní školy, se nikomu do „stárkování“ nechtělo. Svou roli měla i finanční stránka a tak se výbor rozhodl, že veškeré občerstvení hudby, včetně obědů i večeří, zajistí a zaplatí TJ. Kdysi dávná tradice a čest pohostit svého muzikanta je nenávratně pryč. Úlohy prvního páru stárků se ujímá osvědčená Jitka Buchálková s Martinem Popovičem. Druhý pár je Radek Moos s Klárou Juříčkovou, třetí Martin Doležal s Hankou  Ťopkovou, další Ivo Horák s Helenou Chaloupkovou. Další tři páry tvoří místní slečny Zuzana a Markéta Němcová a slečna Tamara Vavříková s třemi přespolními mládenci. Hody začaly tradičně v 9 hod. Dechová hudba Polužanka vyšla se stárky do ulic zvát místní občany na hody. Nádherné počasí přilákalo na sokolovnu 247 lidí. Pro děti byl na hřišti řetízkový kolotoč a střelnice.
  
18.8.2001 jsou naplánovány Rozmarýnové hody. Dva dny před hody zorganizoval první stárek donesení máje. Tentokrát vybral opravdu pěkný „kousek“. Po skácení jsme naměřili 26 metrů. Tradičním rituálem u máje s harmonikářem „Čmuhou“ (Žalud Jindřich st.) prakticky začaly hody. Po nazdobení máje stárkovými předvedl své umění práce s jeřábem p.Sedláček z Remosu. Letošním hodům vládne dvojice Radek Moos a slečna Gábina Vévodova. Další páry jsou Žalud Luděk -Jitka Novotná, Jan Škoda – Blanka Michnáčová, Kutner Mirek – Jitka Chaloupková, Horák – Helena Chaloupková, Novák Zdeněk – Jana iFantová a Doležal Martin – Eva Škodová. Počasí bylo perfektní a tak v 9 hod vyrazili stárci zvát místní občany. Doprovázela je dechová kapela Polužanka. Někteří členové kapely jsou již postarší páni a tak ve velkém horku dostávají „zabrat“, zvláště bubeník. Odpoledne po zavádění do kola pod máji se začíná scházet větší počet lidí. Celkově je prodáno 212 vstupenek. Hudba hrála do jedné hodiny po půlnoci a měli toho jak se říká „plné kecky“. Za občerstvení stárků a muziky jsme zaplatili 5 167.-Kč. Hudba stála 10 000.-Kč. Pivo zdražilo na 10,-Kč.

 Na 17.8.2002 byly plánované hody. Bohužel se nenašel v obci jediný pár stárků, kteří by se ujali funkce prvních stárků. Stálo mne mnoho úsilí získání stárků, ale vše bylo marné. Rozhodli jsme se tedy ve výboru, že uspořádáme pouze Hodovou zábavu s kapelou Polužanka. Sám osobně jsem dovezl z lesa“ budličky“ a mladé břízky na výzdobu pódia. Bylo překrásné počasí ,ale bohužel přišlo pouze 75 občanů a tak se stávalo, že na parketu byl pouze jeden pár. Bohužel i většina místních sponzorů se k nám též „obrátila“zády a tak celá akce skončila propadem.

16.8.2003 jsou po roční přestávce Rozmarýnové hody. Za překrásného letního počasí vyšlo ráno do ulic 6 krojovaných párů za doprovodu Sivické kapely (15 000,-Kč). Odpoledne pak první pár Ivo Horák a Helena Chaloupková zahájil svým sólem hody v areálu sokolovny. U pokladny byli Dana Bulová a Jindřich Žalud st. Patnáct mladých muzikantů se dvěma zpěváky vytvořilo s neúnavnými stárky skvělou atmosféru, která se protáhla až do nočních hodin. Škoda jen malého zájmu některých místních občanů,kteří nedokáží ocenit snahu několika jedinců při přípravě a realizaci hodů a zapomněli již, že hody bývaly jakýmsi malým svátkem všech žijících v obci. Můžeme jen závidět okolním obcím jako Neslovice, Letkovice či Bránice, které se dokáží nejen jednou za rok sejít společně a udržovat dobré sousedské vztahy. Letošních hodů se zúčastnilo 162 platících občanů. Vstupné bylo 50.-Kč.

14.8. 2004 tak jako vždy ráno v 9 hod zazněly první tóny Sivické kapely. Pod vedením prvního páru slečny Helenky Chaloupkové a Ivo Horáka se vydalo šest párů zvát občany hody. Nás několik jedinců chystá na hřišti židle, stoly a lavice. Nebe je zamračené,ale všichni věříme že se vyjasní. Při slavnostním nástupu ve 14,30 hod bylo ještě vše v pořádku, ale kolem 16 hodiny přišel vydatný liják, který se opakoval. Nezbylo nám jako pořadatelům vyhlásit předčasnou přestávku na večeři a znovu několik dobrovolníků přemístit do sálu židle, stoly a zařízení hospody .Postavila se malá břízka jako májka a hody mohli pokračovat v sále. Dobře jsme udělali, protože venku stále pršelo. To se bohužel odrazilo i na malé účastni návštěvníků. Na vstupném bylo vybráno 6850.-Kč. Bylo prodáno pouze 101 lístků, což historie nepamatuje. Hudba stála 14000.-Kč. Přes veškerou snahu stárků, bylo v jejich tvářích vidět zklamání nad malou účastí.

13.8.2005 jsme uspořádali tradiční Rozmarýnové hody. V letošní ročníku došlo ke dvěma změnám. Stárci zvali občany až po poledni a hody na sokolovně začaly až v 17.30hod. Druhou změnou bylo to, že stárci zaváděli pouze rodinné příslušníky a nikoliv všechny přítomné. Tato změna byla na přání hostů. Obě změny se ukázaly na návštěvnosti. Oproti minulým rokům přišlo přes 200 lidí. Osm párů krojovaných stárků a stárkových se postaralo o dobrý průběh hodů. Bohužel „vázla“ obsluha. První stárek Ivo Horák se svou partnerkou Helenou Chaloupkovou a ostatními páry byli společně s dechovou hudbou Sivické kapely ozdobou dobré zábavy za velmi pěkného počasí pod nádhernou májí, která se stala na 3 týdny dominantou Padochova, viditelnou ze všech stran.

17.8.2006 se vydalo 20 lidí pro máji na Václavku. Máje to byla pořádná a stálo to hodně námahy ji donést. Večer zahrál na harmoniku Mirek Nováček. Následující den se máje stavěla za pomocí jeřábu. Měřila 27,5 m a byla poprvé umístěna v betonovém tanečním ovále. Hody začaly ve dvanáct hodin. První stárek a stárková byli Martin Doležal a Jitka Chaloupková. Další páry: Martin Vévoda – Lenka Fiantová, Mirek Horák – Martina Vařejková, Jarda Štulík – Michala Sigmundová, Jakub Vévoda – Iva Emmerová, Pavel Ševčík – Monika Němečková a Ondra Válek – Eva Škodová. Za doprovodu 13 muzikantů kapely VENKOVANKA se po obchůzce vesnice v 17,30 hod. roztančily hody pod májí. Přišlo 160 účastníků a tancovalo se až do pozdních hodin.

Tradičním donesením máje započaly ve čtvrtek 16.8.2007 přípravy na hody. Asi 20 mladíků s podporou traktoru p. Jana Škody st. vybralo tentokráte máji v blízkosti bývalé myslivny. Po ohoblování a nazdobení se druhý den máje stavěla za podpory jeřábu od firmy RK – Mont. V sobotu pak od ranních hodin chystají „staří“ sokolové taneční parket, pódium a hlediště. Ve 12 hod. přijíždí dechová kapela Venkovanka a za krásného počasí vyráží společně s osmi krojovanými páry stárků zvát občany do jejich domovů. Pod vedením hlavního stárka Martina Doležala a jeho partnerky Lucie Handlové se představují tyto páry: Mirek Horák-Martina Vařejková, Martin Vévoda-Lenka Fantová, Jakub Vévoda- Monika Němečková, Jaroslav Štulík-Eva Adamová, Pavel Ševčík-Katka Přibylová, Jan Černý-Iva Cunderová, Michal Ondrák-Marcela Lístková v nových netradičních krojích. Hlavní odlišností jsou kloboučky na chlapcích. Na letošních hodech bylo 226 platících diváků a je to třetí největší návštěva od roku 1991. Výdaje oproti loňskému roku se zvýšily o 4 584. -Kč. Díky však sponzorům to byla akce velmi zdařilá, díky stárkům a stárkovým veselá a díky dobrému občerstvení a kamarádům nezapomenutelná. Nutno podotknout, že doby, kdy si stárci platili jídlo a občerstvení a hostili každý muzikanty, jsou již pryč a proto je potřeba vyzdvihnou i úsilí několika dobrovolníků, kteří se kolem hodů „motají“ a to zejména rodiče stárků.

Ve čtvrtek 21.8.2008 se šlo do lesa pro máji. Druhý den po nelehkém shánění jeřábu se máje postavila a hody mohli začít. Ve dvanáct hodin se vydala dechovka Venkovanka do ulic Padochova prodávat rozmarýn. 10 krojovaných párů pod vedením Jitky Chaloupková a Martina Doležala bylo v tomto složení:tina Vařejková-Mirek Horák, Eva Škodová-Jirka Kuželka, Lenka Fantová-Martin Vévoda, Katka Přibylová-Pavel Ševčík, Saša Lachotová-Michal Ondrák, Iva Cunderová-Adolf Koudelka, Eva Adamová-Jan Černý, Monika Němečková-Jarda Štulík a Míša Sigmundová-Ondra Válek.Vlastní hody zahájil starosta obce Vít Aldorf a 203 spokojených tanečníků se dalo do tance. Po pošmourném odpoledni se počasí umoudřilo a hody se opět vydařily. To, že pořádat takovou akci je stále složitější nám naznačí čísla. Výdaje byly tentokrát rekordní a dosáhly částky 34 748,-Kč z toho hudba stála 15 900,-Kč. Příjmy ze vstupenek a rozmarýnů byly ve výši 24 200,-Kč.  Jsme rádi, že máme stálou podporu sponzorů, kteří ztráty bohatě doplatí.

22.8.2009 ráno chystání venkovního areálu. Od 12 hod. chodí 9 párů stárků a stárkových po obci zvát občany na hody za pomoci kapely Venkovanka. První pár je Martina Vařejková a Mirek Horák, druzí Kateřina Přibylová – Pavel Ševčík, třetí Lenka Fantová – Jakub Mička, 4. pár Eva Adamová – Jakub Vévoda, 5. pár Michaela Sigmundová – Michal Ondrák, 6. pár Saša Lakotová – Martin Konečný, 7. pár Iva Conderová – Pavel Horynek, 8. pár Gabriela Hercová – Adolf Koudelka a poslední  Klára Vaňková – Svatopluk Koudelka. Od 16:30 hod přišel silný trvalý déšť a hody se stěhovaly do sálu. I přes nepříznivé počasí přišlo 127 lidí. Stárci měli perfektně nachystané nástupy, písně a převleky. Zpestřením byl únos padochovské nevěsty slečny Němcové, která se v tento den vdávala. Výdaje: 39 880,-Kč. Prodejem rozmarýnu bylo vybráno 11 330,-Kč. Hudba 17 000,-Kč, kroje 4 500,- Kč. Rozmarýnové hody až na zničené parkety byly perfektní.
  
21.8.2010 Ráno „vyráží“ 9 krojovaných párů za doprovodu harmonikářky paní Přibylové zvát občany do Havírny. Mezi tím skupina dobrovolníků chystá na sokolovně posezení a provádí úklid. O půl 12 přijíždí dechovka Venkovanka a stárci v sestavě Kareřina Přibylová – Pavel Ševčík, Eva Adamová – Jakub Vévoda, Michaela Sigmundová – Martin Vévoda, Alexandra Lakotová – Martin Konečný, Iva Cunderová – Pavel Horinek, Gabriela Hercová – Adolf Koudelka, Lenka Fantová – Jakub Mička, Lucie Jánová – Michal Ondrák a Eva Křečková – Víťa Koudelka odchází do obce prodávat rozmarýn. Od 17:00 hod. začínají vlastní hody pod májí na venkovním pódiu. Konečně se počasí umoudřilo a svítí sluníčko, které přilákalo 200 lidí. Pořádání hodů není levná záležitost a bez sponzorů by to nešlo. Letos se podařilo sehnat 20 sponzorů. Celkové náklady dosáhly hodnoty 46 146,-Kč. Hudba stála 17 000,-Kč,kroje 9 000,-Kč, občerstvení rekordních 14 370,-Kč.

20.8.2011 Rozmarýnové hody. Pro pořadatele i stárky začali v 9:00 hod., kdy se chystaly stoly a lavice a stárkové za doprovodu harmonikářky Marušky Přibylové šli zvát na hody občany z Havírny a Podlesí. Dechová kapela Venkovanka přijela v 11:00 hod. a po naladění nástrojů se vydali do ulic Padochova. Vlastní hody začaly pod májí v 17:00 hod., kdy místostarosta města Ing, Svatopluk Staněk předal stárkům dekret o povolení. Po úvodním tanci představil starosta TJ Miloš Růža jednotlivé stárky a stárkové a poděkoval všem sponzorům za jejich podporu. Hody pokračovaly volnou zábavou do 23:30 hod. Po této době se citelně ochladilo a tak po půlnoci hody skončily. Co dodat: hody byly úspěšné. Podařilo se zajistit slušnou podporu sponzorů, podstatně snížit náklady na pořadatelskou činnost a občerstvení. Hodů se zúčastnilo 170 platících občanů. Dechová kapela hrála za 17 500,-Kč. Celkové výdaje činily 39 348,-Kč.

18.8.2012 v 8 hod. vyjíždí koňský povoz z harmonikářem Jindrem Žaludem a 11 párů stárků a stárkových do Havírny zvát občany na hody. Tentokrát se v Havírně vybralo za rozmarýn přes 3 tisíce korun. O půl 12 přijela dechová kapela Venkovanka a tak se po malém občerstvení všichni vydali po ulicích Padochova zvát občany na hody. Hlavní hodová zábava začala v 17:30 hod. povolením hodů místostarostou města Oslavany Ing. Svatoplukem Staňkem. Začátek hodů se vydařil. Za krásného počasí předvedli jedni z nejmladších stárků v historii hodů nově nacvičené zábavné tanečky a dokázali potěšit všechny přítomné. Mezi nimi byl i ředitel našeho sponzora firmy Metaldyne pan Sebastián Wágner i náš čestný starosta Ctibor Skýva. Následovala volná zábava až do pozdních hodin. Hodů se zúčastnilo 238 lidí. Celkové výdaje se poprvé vyšplhaly nad 50 000,-Kč, ale především zásluhou starosty Miloše Růži se staly hody ziskové. Tady jsou páry stárků a stárkových, bez kterých by hody nebyly. Hlavními „tahouny“ byl první pár Evička Adamová – Jakub Vévoda, 2. Tamara Janíčková – Pavel Ševčík, 3. Barbora Rázková – Martin Konečný, 4. Lucie Jánová – Michal Ondrák, 5. Iveta Křečková – Milan Dvořáček, 6. Vendula Malá – Lukáš Adam,     7. Radka Verešová – Marek Reinisch, 8. Lucie Malinková – Lukáš Hrbek, 9. Dana Nováková – Tomáš Reinisch, 10. Markéta Radulová – Karel Schwarz, 11. Nikola Mezníková – Zdeněk Svoboda. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o krásné hody.

17.8.2013 v 8:00 hod. odchází stárci a stárkové a nastrojeným koňským povozem a harmonikářem Jindřichem Žaludem zvát občany do Havírny. První pár Nikola Vávrová- Martin Konečný, 2. Pár Iveta Křečková- Milan Dvořáček, 3. Pár Vendula Malá- Lukáš Adam, 4.pár Radka Verešová – Marek Reinisch, 5. Pár Nikola Mezníková – Zdeněk Svoboda, 6. Pár Lucie Malinková- Lukáš Hrbek, 7. Pár Ester Korsová – Ondřej Krejčí, 8. Pár Lucie Schwarzová – Karel Schwarz a 9. Pár Tamara Janíčková – Pavel Ševčík  se vydávají na celodenní maraton. Mezi tím probíhají na hřišti přípravy hodů, chystání stolů a lavic za účasti několika pravidelných členů a příznivců Sokola. V 11:00 hod. přijíždí kapela Venkovanka pod vedením Jana Popely a vydávají se všichni do ulic Padochova. Za krásného „ žhavého“ slunce to není pro nikoho lehké. Po krátkém občerstvení přichází průvod horní bránou a předvádí kolem máje úvodní tance. Poté místostarosta města Ing. Svatopluk Staněk uděluje prvnímu páru povolení ke konání hodů, které je uchyceno na máji. Starosta TJ Sokol Padochov potom jmenovitě představí jednotlivé páry a děkuje všem občanům za účast na již 22 „novodobých“ hodech. Po tomto ceremoniálu se „rozjela“ zábava až do pozdních hodin. Letošních hodů se zúčastnilo 217 platících občanů. Výdaje se „vyšplhali“ na 51 059,- Kč, ale díky sponzorům se podařily udržet tyto dobré tradice bez prodělku.

16.8.2014 v 9hod. začínají hody. Pořadatelé chystají taneční plochu a pódium, stráci a stárkové jdou zvát občany Podlesí. První pár Michaela Sigmundová – Martin Konečný,  2. Nikola Vávrová – Lukáš Adam, 3. Lucie Schwarzová – Lukáš Hrbek, 4. Lucie Malinková – Karel Schwarz, 5. Yasmína  Beláková – Daniel Adam, 6. Adriana Dohnalová – Pavel Ševčík se po 11 hod. za mírného deště vydávají s dechovou kapelou Venkovanka do Padochova pozvat „chasu“ pod máji. Počasí se konečně umoudřilo a tak v 17 hod. zahájil místostarosta města Ing. Svatopluk Staněk spolu se starostou TJ Milošem Růžou hody. I když věkový průměr stárků se snížil dokázali tito mladí lidé rozveselit 180 platících účastníků pobavit až do pozdních hodin. Výdaje na hody byly 40 714,-Kč.
15.8.2015 dopolední chystání včetně postavení nového velkého stanu. Od 12:00 hod. chodili stárci s dechovou kapelou  Venkovanka po obci zvát občany na večerní zábavu. Vlastní hodovou zábavu zahájil místostarosta obce Ing. Svatopluk Staněk. Starosta TJ pak představil stárky. 1. pár – Ester Korsová – Martin Konečný 2. Lucie Malinková-Karel Schwarz 3. Krystína Kocábová- Lukáš Adam 4. Nikola Vávrová – Lukáš Hrbek 5. Lucie Schwarcová – Filip Svoboda 6. Yasmína Beláková- Zdeněk Juříček 7. Tereza Plagová- Daniel Adam 8. Nikola Machová- Jarek Galda
Výdaje: Venkovanka 19 000Kč, víno 3 200Kč, rozmarýn 1 250Kč, krepáky, stuhy 2 019Kč, cesťák: 554Kč, pánské boty: 350Kč, dětské kroje 4 000Kč, dámské 7 200Kč, pánské kroje 8 240Kč (kroje celkem 19 790Kč), OSA 933,-Kč, Občerstvení:hudba 4 007Kč, stárci 2 439Kč, pořadatelé 2 861Kč  celkem 9 118Kč. Výdaje celkem: 55 864,-Kč

13.8.2016 Rozmarýnové hody. Hody jsou dlouhodobá příprava a spousta starostí. Do přípravy se zapojili stárkové a jejich kamarádí i starosta s tajemníkem, kteří se snaží sehnat co nejvíce sponzorů. Vlastní hody začali v 11 hod., kdy stárci s kapelou Venkovanka chodí po obci zvát občany na večerní pokračování pod májí. Totéž se dělo i o den dříve, ale pouze s harmonikářem, kdy se zvali na hody občané Havírny. Hlavní program začal v 17 hod. povolením hodů starostou obce Vítem Aldorfem. Po té představil stárky a stárkové a sponzory starosta TJ Miloš Růža. Tady jsou: 1. Nikol Vávrová – Lukáš Adam, 2. Lucie Schwarzová – Filip Svoboda, 3. Tereza Plagová – Daniel Adam, 4.Ester Korsová  - MartinKonečný, 5. Petra Skrutková – Jan Vaněk, 6. Simona Jelínková – Jaroslav Galda, 7.Jasemina Beláková – Marek Průšek, 8. Monika Kratochvílová – Petr Bukovský. Z mého hlediska byly tyto hody nejlepší od roku 1991. Stárkové měli připravené doprovodné „tanečky“, v krojích bylo hodně dětí, krásné počasí a 230 platících diváků a 20 hostů. Super akce, která stála 56 402,-Kč, ale peníze se sehnaly a stálo to zato.
12.8.2017 Rozmarýnové hody s 8 páry stárků a kapelou Venkovanka.  Vstupenky: 266 ks – 26 400,- + Havírna 1 885,- + Padochov 11 637,-Kč .Prodej vína 52 l – 4 160,-Kč
Výdaje: Venkovanka 20 000,-, harmonika 700,-, občerstvení 9 600,- (stárci 1814,- muzika 4 825,-, pořadatelé 2023,-, držiči 938,-), kroje 17 550,- (pánské 7 700,-, dámské 7 100,-, dětské 2 750,-), krepák  3 316,-, víno 6 200,-, ostatní ,- 5 306,-  Výdaje celkem: 62 672,-Kč. Stárkové a stárci: 1. Nikol Vávrová – Lukáš Adam   2. Tereza Plagová – Daniel Adam 3. Petra   Skrutková – Jan Vaněk  4. Lucie Schwarzová – Filip Svoboda 5. Anna Hlavičková – Lukáš Hrbek  6. Kateřina Sychrová – Vojtěch Černý 7. Michaela Hrdinová – Petr Bukovský 8. Ester Korsová – Martin Konečný
Držáci: Jakub Lepka, Zdeněk Juříček, Marek Reinisch. Opravdu vydařené hody, až na konflikt s obsluhou, který vyústil v nechutné články na facebooku.
 
11.8.2018  Ráno chystání, od 11 hod. Venkovanka po obci. V 17 hod. zahájení pod májí se 7 páry stárků a 25 krojovanými dětmi. Na hodech bylo 249 platících, 20 čestných hostů a asi 50 dětí. Stárci a stárkové: 1.Nikol Vávrová – Lukáš Adam , 2.Tereza Plagová – Daniel Adam, 3. Klára Sychrová – Vojtěch Černý, 4. Charlotte Perková  - Petr Bukovský, 5. Monika Kratochvílová – Ladislav Macek, 6. Tereza Konečná – Vojtěch Svoboda, 7. Marie Paiková – Martin Bidmon. Výdaje:  Venkovanka 22 000,-, harmonika 700,-, jeřáb 1 000,., plakáty 700,-,,traktor 1 000,-, občerstvení 10 810,-(muzika 4 261,- stárci 1955,- držiči 1360,- pořadatelé 3 234,-), kroje 16 160,-(dámské 5 200,- mužské 7 310,- dětské 3 650,-), víno 6975,- krepáky 1 552,- ostatní 2 932,- Výdaje celkem: 63 129,-Kč  Opět perfektní hody letos zpestřené vystoupením tanečků krojovaných dětí. Poděkování patří všem co se na hodech podíleli, včetně jejich rodin.

9.8. 2019 stavění máje v 10 hod. Večer se vydali stárci za doprovodu harmonikáře zvát lidi na hody do Havírny. 10.8. ráno chystání prostoru okolo máje, zdobení krojů, kadeřnice, obtékání dětí do krojů, zdobení povozu. V10:30 vychází 8 párů stárků. 1. Eva Janošková - Ondřej Válek. 2. Pavla a Ondřej Juříčkovi. 3. Zdeňka Vyhlídalová - Lubomír Pešák, 4. Dáša a Marek Adamovi, 5. Iveta a Mirek Kutnerovi , 6. Simona Šalptachtová - Pavel Ševčík, 7. Lenka Fiantová - Honza Černý, 8. Jana Zahradníčková - Andreas Spirk a 17 krojovaných děvčat a 14 chlapců společně s dechovou kapelou Venkovanka po obci zvát občany na Rozmarýnové hody. Jak vidíte podle jmen jsou to letos smíšené hody. „Ženáči" a stárci z minutých let, ale ukázali, že nic nezapomněli. Po obci i v areálu sokolovny byla připravena překrásná výzdoba kolektivu děvčat vedený především Helenkou Horákovou, Zuzkou Fiedlerovou a Lenkou Konečnou. V 17 hod. po slavnostním nástupu zahájili ti nejmenší stárci ukázky svých tanečků v aranžmá Jiřiny Adamové a Hany Schwarzové. Poté zahájil hody starosta města Vít Aldorf a náš starosta Miloš Růža představil všechny stárkové a stárky a poděkoval všem sponzorům, bez kterých by hody nebyly.
Za účasti 247 diváků se konala veselá zábava s dobrou náladou, občerstvením a radostí až do nočních hodin. Jak se říká: každá sranda něco stojí. Letošní hody stály 61 288,- Kč, ale díky sponzorům jsme to zvládli. Ještě jednou poděkování všem.
 
15.8.2020 Rozmarýnové hody. V ranních hodinách byla dokončena výzdoba nejen areálu, ale i v obci na čekárně a křižovatce a bylo dokončeno posezení pod stany pro návštěvníky. Pro děti byl připraven skákající hrad, pro dospělé stánek padochovského pivovaru. O půl 11. hod. přijela dechová kapela Venkovanka s novým kapelníkem Sebastiánem Wágnerem (mimo to i náš nejštědřejší sponzor) a po ozdobení rozmarýnem se shromáždili společně s nádherně upravenými stárky před Sokolovnu a slavnostní průvod se mohl vydat po obci zvát místní občany na tento jistě významný den, jehož tradice sahá hluboko do historie obce. Letošních hodů se zúčastnilo 11 párů dospělých a 13 dětských krojovaných párů. Dospělí: 1. Eva Janošková – Ondřej Válek, 2. Helena Horáková – Ivo Horák, 3. Dagmar Adamová – Marek Adam, 4. Iveta Kuttnerová – Miroslav Kuttner, 5. Nikl Vávrová – Lukáš Adam, 6. Tereza Plagová – Daniel Adam, 7. Simona Šalplachtová – Pavel Ševčík, 8. Michaela Vévodová – Martin Vévoda, 9. Alexandra Lakotová – Martin Konečný, 10. Jana Polášková – Jan Černý, 11. Jana Zahradníčková – Andreas Spirk. Děti: Adam Viktorin – Martina Juřičková, Matyáš a Zlata Fiedlerovi, Vilém Horák – Berenika Řehořová, Petr Minařík – Kateřina Janošková, Adam Krejčí – Monika Bojoková, Viktor Pruša – Barbora Janošková, Michal Adam – Martina Valentová, Mikuláš Horák – Anička Vaselá, Matěj Havlíček – Nela Gruberová, Josef Brázda – Tereza Veselá, Marek Krejčí – Daniela Valentová, Sebastián Lepka – Nela Juřičková, Richard Nevrlka – Lucie Fialová.  V 11. hod. zazněly první tóny Venkovanky a slavnostní průvod se vydal na cestu. Po celé vesnici se občanům nabízel rozmarýn a dobré bílé víno. Málo kdo si uvědomí, jak náročné je 4 hod. „putování“stárků a muzikantů po obci.
V 17 hod. vchází horní branou všichni stárci a stárkové i s muzikanty k hlavnímu defilé pod májí. Slova se ujímají zástupci města Vít Aldorf a Ing. Staněk a starosta uděluje Povolení hodů. Bývalý starosta TJ Miloš Růža představuje jednotlivé páry a sponzory a poděkuje muzikantům, a především Sebastiánu Wágnerovi. Poté předává symbolickou štafetu nové starostce TJ Sokol Padochov Ing. Anně Peterkové, která představuje další program hodů. Úvodní program zahajuje vystoupení krojovaných dětí, které předvedly krásné tance, na kterých mají největší zásluhu Jiřina Adamová a Hanka Schwarzová. Následují úvodní tance 11 krásných krojovaných párů a Rozmarýnové hody za příjemného počasí a účastí 365 návštěvníků pokračují do pozdních hodin.


Co říci závěrem. Přípravy na letošní Rozmarýnové hody jsou v plném proudu a tak věřím, že jsme kritickou pandemickou vlnu zvládli a opět se uvidíme 14. srpna 2021 na sokolovně. Přeji pevné zdraví.
M. Růža

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME