PADOCHOV

aneb "Padochov na drátě" jak říká Pavel Horynek

Nejčtěnější

Turistický  oddíl udělal pomyslnou tečku za sportovním rokem 2021 „štěpánskou“ vycházkou po okolí. Sešlo se 16 nadšenců a 3psi.

Jednotlivé oddíly již zahájily cvičení a tělocvična je každý den v týdnu vytížená. Roste i zájem veřejnosti o pronájem naší krásné zvelebené sokolovny.

Začínáme rok 2022 a věříme, že pro pořádání naplánovaných akcí bude rok 2022 příznivější než dva roky předešlé, covidové. Už se těšíme na setkávání s našimi členy i příznivci.

Pro členskou základnu a pro výbor T.J. Sokol Padochov i padochovské jde o důležitý rok – rok volební. Shodou okolností jak do Výboru TJ, tak do zastupitelstva města Oslavany.

Strašidelný les plný přízraků
Bylo nebylo 6.11. se na Václavce v Padochově stalo něco moooc zajímavého. V 17h se návštěvníci vydali po spirále času a svým podpisem v Kouzelné knize se ocitli v lese, který byl v moci duchů, kouzel a přízraků. Museli podstoupit několika zkouškám než byli vpuštěni za kouzelný závoj, kde vládla tma, tajemno a spousta nástrah od podivných bytostí např. sáhnout do nádoby s nápisem -
polo-stvrdlí červi, rozemleté kosti, sušení ježci……., kdo zvládl mohl pokračovat k bílé paní, zde dostal svítící náramek, který byl pomyslným klíčem ke vstupu za závoj…..

Ohlédnutí za úžasnou akci TJ Sokol Padochov 18.9.2021

90. výročí otevření sokolovny Padochov

Program:
Valná hromada
Všechny členy sokola a hosty přivítala starostka TJ Sokol Padochov Ing. Anna Peterková. Seznámila s hospodařením naší jednoty, která si vede i přes různá omezení díky pandemii velice dobře. Vyjádřila velké poděkování za podporu Městu Oslavany a sponzorům, kteří se podílí na rozvoji tělovýchovy a sportu od předškolního věku až po seniory. Vedoucí jednotlivých oddílů seznámili přítomné členy se svou činností. Místostarosta p.Ing. S. Staněk nám poděkoval za naši tvůrčí aktivitu a popřál nám hodně sil a úspěchů v následujícím období. Děkujeme všem členům za hojnou účast.

Tradiční ROZMARÝNOVÉ HODY, se konaly 14.8.2021. Hodové právo bylo uděleno místostarostou  Ing. Svatoplukem Staňkem hlavním stárkům v 17.30h a tím byly Rozmarýnové hody zahájeny.
Opět velmi zdařilá akce, která je neodmyslitelně spjata s TJ Sokol Padochov.
Jsou naší nejvýznamnější událostí v roce. Garantem byla DiS Helena Horáková, která zabezpečovala organizačně vše kolem nich. Hody jsou naše srdcovka, chceme tuto tradici udržet a předávat dalším generacím a tak jsme všichni sokoli byli „k ruce“ garantu, stárkům i naší starostce.

Rozvolnění pro tělovýchovné jednoty se dostavilo a jednotlivé oddíly rozběhly svou činnost.
Oddíl mladších dětí “Pírko”, pod vedením Hany Janderkové a Veroniky Adamové, zahájil svou sportovní aktivitu výletem do přírody, kde si procvičil překonávání přírodních překážek a srovnavání  se s nezvyklým prostředím, které posiluje sebevědomí a najít v tom radost, nové zkušenosti a umět tyhle nabyté pocity použít v dalším životě. Děti se na společné setkávání oddílu moc těší . Nejvíc je baví “opičí dráha”, je to promyšlená sestava aktivit na procvičení celého těla.

Naše tělovýchovná jednota se intenzivně připravuje na rozvolnění vládních nařízení až bude v takovém rozsahu, že  už  bude moci začít s činností všech oddílů. Pracujeme na zvelebování našeho sportovního areálu uvnitř i venku. Tradičně si členové jednotlivých oddílů rozdělili vnější areál sokolovny a celý ho vyčistili od suché trávy a odpadků. Akce probíhala průběžně po 14 dnů jednotlivci  dobrovolníky, návštěvníky areálu v jejich volném čase. Děkujeme technickým službám města za doplnění písku v pískovišti v areálu sokolovny a také v v mini pískovišti na Václavce.

vám informace z naší činnosti. V průběhu března jsme udělali spoustu práce - pokračujeme v úpravách zázemí sokolovny - jeviště, galerie, archiv. Natíráme a opravujeme herní prvky, chystáme rozšíření pohybových  aktivit pro děti, jsme připraveni otevřít sokolovnu pro cvičení, jakmile to opatření dovolí.

Přejeme všem Zdravý nový rok!  Mottem Sokola je “ Radost z pohybu,  radost ze života” věříme, že to bude platit pro nás všechny i v roce 2021.
My jsme se s novým rokem 2021 nemohli přivítat tradičně na silvestrovském posezení v sokolovně  písní  "Morava krásná zem.......", jelikož nám to současná situace nedovolila. Oslavili jsme jeho příchod každý po svém.

Na úvod bych Vám vážení čtenáři i Vašim rodinám chtěl popřát jménem svým a jménem výboru TJ Sokol Padochov pevné zdraví, lásku, štěstí a optimismus v novém roce 2021.

Strana 1 z 2

Hledat

Free Joomla templates by L.THEME