Historie obce

Padochov končící …9

Padochov končící …9.
1879 – Odloučení Padochova od Oslavan, byla uznána samostatnost. Prvním starostou byl zvolen pan Hugo Schöffel.

Číst dál...

Padochov r. ...8

Rok

1818 - byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého, dar obci od Antonína Červinky.

Číst dál...

Padochov před 50 roky

Píše se rok 1968. V tomto roce se odehrálo mnoho změn. V lednu odstoupil president Antonín Novotný z funkce 1. Tajemníka KSČ a byl zvolen Alexandr Dubček. 30. března je zvolen nový prezident ČSSR generál Ludvík Svoboda.

Číst dál...

Mezinárodní házená v Padochově

Vážení čtenáři, začnu úvodním článkem ze zápisníku mého bratra Aleše Růži z roku 1967. „Rokem, kdy naše celostátní házená si dobyla korunu mistrů světa v házené, zakládáme oddíl mezinárodní házené, navazujeme tak na tradici naší obce a doufáme, že čestně obstojíme a přispějeme tak k rozvoji československého sportu“.

Číst dál...

Padochov – pravěké nálezy

Jak jsme se mohli dozvědět ze skvělého časopisu Okno, který nám mimochodem závidí i místní rodáci žijící dnes v Praze, byli v okolí Oslavan i v Padochově nalezeny ostatky „pravěkých“ obyvatel zdejšího kraje.

Číst dál...

Předválečný starosta TJ Sokol Padochov č.7

Již v minulých článcích jsem Vám představil několik předválečných starostů naší jednoty. Dnes bych chtěl v krátkosti představit dalšího. Proč v krátkosti? Protože tento člověk již nežije a stará předválečná kronika se záhadně ztratila při stěhování archívů v procesu slučování s Oslavany, kdy v té době „spadala“ Sokolovna pod zprávu MNV.

Číst dál...

Rostislav Černý - hrdina od Dunkerque

Rostislav Černý se narodil v Padochově 18.3.1920. Později studoval na Vysoké škole zemědělské v Brně. Již v prvním ročníku se mu naskytla příležitost odjet na stipendijní praxi do Francie a Rostislav jí plně využil. V květnu 1939 díky tomu tedy zcela legálně odjel z protektorátu do Francie. Když po napadení Polska vyhlásila v září 1939 Francie válku Německu a ve Francii se začala organizovat naše armáda, vstoupil do ní jako uvědomělý vlastenec bez váhání. 8. září 1939 se dobrovolně přihlásil do tvořící se zahraniční armády a od 26.10.1939 byl  jejím příslušníkem.

Číst dál...

Přehled hudby v Padochově

Tak jak se to vlastně má s hudbou a trampingem v té naší obci?

Za následující přehled bych rád poděkoval Jarovi Řezáčovi - v trampské komunitě známému coby "Hráč El Pado", který dal základ tomuto sice neúplnému, ale i tak dost rozsáhlému přehledu. Budu rád, dostanou-li se ke mě další informace, sám jsem byl překvapený, co všechno se tady v minulosti dělo. Text je mírně zkorigovaný a doplněný odkazy, zejména kvůli přehlednosti a návaznosti. Obsahové změny jsou minimální. (bb)

Číst dál...