Čarodějnický rej - pálení čarodějnic

Tradiční pálení čarodějnic v Padochově proběhne na hřišti u sokolovny 30.4. Od 17 hod. hudba, odměna pro děti v masce, možnost opékání špekáčků. Samotné zapálení hranice bude po 20 hod.

Hranice se bude stavět o den dříve 29.4. v 16 hod. Pomoc vítána.